साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने एक दिवसीय संमेलनपूर्व संमेलन । सस्नेह निमंत्रण