89th Marathi Sahitya Sammelan 2016

संपर्क

साहित्य संमेलनाचे मुख्य संपर्क कार्यालय

८वा मजला डॉ. डी. वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी,
संत तुकारामनगर, पिंपरी, पुणे - ४११०१८ sahityasammelan@dpu.edu.in
दूरध्वनी : ९८५०३०५९९५, ०२० २७४२१०९५

महाराष्ट्र साहित्य परिषद

टिळक रोड, पुणे – ४११०३०
masaparishad@gmail.com
दूरध्वनी : ०२०- २४४७५९६३

मराठवाडा साहित्य परिषद

सन्मित्र कॉलनी, रॉक्सी टॉकीजजवळ,
औरंगाबाद – ४३१००१
gore.dada@gmail.com
दूरध्वनी : ०२४० – २३३३६०७

विदर्भ साहित्य संघ

सांस्कृतिक कला संकुल, झाशी राणी चौक, सीताबर्डी, नागपूर – ४४००१२
vssngp@gmail.com
दूरध्वनी : ०७१२ – २५२३९२९

मुंबई मराठी साहित्य संघ

डॉ. अ. ना. भालेराव मार्ग,
गिरगाव, मुंबई – ४००००४
sahityasangha@mtnl.net.in
दूरध्वनी : ०२२- २३८५६३०३, २३८७६१५८

डॉ . डी. वाय पाटील अभिमत विद्यापीठ

संत तुकाराम नगर,
पिंपरी ,पुणे – ४११०१८
info.imr@dypvp.edu.in
दूरध्वनी : +९१ २० २७४२१२९३