८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन । कार्यक्रम पत्रिका